Acta assemblea 05-08-2012

Estàndard

IV Assemblea Ecoxarxa Empordà – Acta 5-8-2012 esmenada i aprovada

Acta definitiva EXEM 5 agost 2012
ASSEMBLEA ECOXARXA EMPORDÀ – ACTA 5/8/2012
Assistents: 20 aprox.
Lloc: Mare de Déu de l’Esperança, Cruïlles
Pren acta: Sara
Ordre del dia
1. INFORMACIÓ I AVALUACIÓ SOBRE LA Ia LA FIRA DE L’ECOXARXA EMPORDÀ
2. INFORMACIÓ SOBRE LES XXV JORNADES ASSEMBLEÀRIES DE LA CIC
3. RECERCA, POSADA EN COMÚ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, EN RELACIÓ ALS
PRODUCTORS I ARTESANS QUE PUGUIN OFERIR ELS SEUS PRODUCTES ALS
MEMBRES DE L’ECOXARXA I A LA CAC.
4. PRESENTACIÓ DE NOUS PROJECTES D’AUTOGESTIÓ I AUTOOCUPACIÓ PER TAL
DE DONAR-LOS SUPORT.
5. CES
1. TRADUCCIONS D’ALGUNES PARTS DEL CES QUE ENCARA ESTAN EN
ANGLÈS
2. COMPTES PÚBLICS (EXEM I NL)
3. NECESSITATS INDIVIDUALS VS NECESSITATS COL·LECTIVES
6. PARTICIPACIÓ A DIFERENTS FIRES REGIONALS
7. POSADA EN MARXA BUTLLETÍ CIC PER PUBLICAR ESDEVENIMENTS DE LA
RED, ECOXARXES, NUCLIS, PROJECTES…
8. VARIS
1. AL·LEGACIONS MEMBRE ECOXARXA
2. ALTRES
9. DOCUMENTS ADJUNTS (resum de comptes i extracte moviments compte públic CES)
1. INFORMACIÓ I AVALUACIÓ SOBRE LA Ia FIRA DE L’ECOXARXA EMPORDÀ
Es valora positivament l’espai d’intercanvi que hi va haver a la fira. És un espai interessant per
donar visibilitat a l’Ecoxarxa Empordà i al sistema de pagament del CES. A la fira es van incorporar
uns 9-10 socis al CES.
Al final de la fira es van retornar 211 ecovents i hi ha disponibles -259€
Balanç econòmic: segons document balaç aportat
Es proposa fer una llista de productes que es puguin comprar amb els € aconseguits a la fira.
S’acorda deixar els diners al compta públic i més endavant comprar els productes per vendre’ls als
membres de l’EXEM amb moneda social per equilibrar el compte.
Es plantegen diferents opcions en la gestió d’aquesta presència com a Ecoxarxa al mercat de MónEmpordà.
Es parla i s’avaluen diferents opcions per materialitzar aquesta presència:
I es decideix fer-la un cop al mes a Corçà. i que la responsabilitat de muntar i gestionar la
presencia a la fira recaigues sobre cada nucli alternativament, per tal d’assegurar un bon
aprofitament d’aquesta presència,
En Mario posa en dubte la capacitat de decisió de l’assemblea en aquest punt ja que cada nucli local
a la seva assemblea és on ha de rebre la proposta de gestionar o no la fira un cop al mes i decidir si
hi està d’acord. També s’argumenta que gestionar-ho com a ecoxarxa té més força i, a més a més,
s’aprofita l’organització ja creada en la fira.
S’acorda que es parlarà amb Món Empordà per començar a participar a partir del 8 de setembre en
tots els pobles un núcli cada setmana. Som 4 nuclis doncs ens tocaria un cop al mes per nucli en el
poble que correspongui. El 8 de setembre ho farà el Nucli de la BIsbal.
Es proposa tornar a dissenyar els tríptics de l’Ecoxarxa Empordà. Dues persones (Neus i Jesús)
s’ofereixen a fer una proposta per tenir disponible Parlant-se que ells mateixos gestionarien les
ofertes i el temps d’impressió.
S’acorda que el tríptic el faran Neus i Jesús, que Teresa passarà les dades del nou nucli de Vilafant i
que es preguntarà a la CIC si la’ impressió la podem fer a l’Àurea Social, doncs degut a la poca
quantitat necessària, segurament seria mes barat fer-ho a Àurea Social, doncs per fer-ho a impremta
es necessari fer uns quant milers per que surti a compta.
Els ecos en format paper que es van utilitzar a la fira els van deixar l’Ecoxarxa de Tarragona.
Es va avaluar la possibilitat de tornar-los per que altres ecoxarxes els puguin fer servir i fer els
nostres….
S’acorda que es preguntarà a la CIC si em de pagar alguna cosa per fer servir aquests ecos, ja que
algú se’n va encarregar i em de col·laborar en el cost , ja que els estem fent servir. Teresa
s’encarregarà de informar-se.
Es debat sobre els possibles formats de moneda social de l’ecoxarxa empordà per a pròximes fires:
format paper, format suro…
La propera Fira de l’Ecoxarxa serà a Corçà el 1 de desembre.
2. INFORMACIÓ SOBRE LES XXV JORNADES ASSEMBLEÀRIES DE LA CIC.
Es comenta que els participants de les jornades van quedar contents amb l’espai on es va dormir i a
on es varen fer les Assemblees i reunions dels grups de treball.
Es comenta que hi va haver errors: es va decidir anar a dormir a l’Ateneu La Paquita sense que
l’assemblea que gestiona aquest espai ho conegués aprovés. La opció de anar a dormir a una altra
lloc estava oberta i en espera de concretar la disponibilitat de La Pakita. Es va anar a dormir a un
altre lloc Can Pau.
Mario demana a l’assemblea com es va decidir la gestió de la kafeta a les XXV jornades
assembleàries de la CIC. Es respon que es va haver d’improvisar perquè fins 4 dies abans de les
jornades no se sabia quin espai es podria utilitzar. El dilluns abans de les jornades es va fer una
trobada a l’Ateneu amb l’Assemblea de l’Ateneu i el Grup de Treball de la Fira per decidir quin espai
s’utilitzaria.
Es proposa i s’acorda que en les pròximes organitzacions hi hagi més coordinació i comunicació i es
demana responsabilitat a l’hora d’agafar tasques.3. RECERCA, POSADA EN COMÚ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, EN RELACIÓ ALS
PRODUCTORS I ARTESANS QUE PUGUIN OFERIR ELS SEUS PRODUCTES ALS
MEMBRES DE L’ECOXARXA I A LA CAC.
S’informa que la CAC (centre d’abastiment català) de la CIC vol posar en marxa una base de dades
de productors locals de tot el territori català a través d’un programa informàtic de gestió. La CAC
vol demanar als NL que els ofereixin llistats de productors ja que en allò local és on es té la
informació a través d’una relació de confiança directa.
Els NL de La Bisbal i de Palamós està fent una llista de productors locals-
S’acorda fer les llistes de productor a cada NL i queda pendent la forma de manejar i gestionar
aquestes llistes (Word, Excel?) i de demanar informació a la CAC per conèixer com tenen el seu
programa informàtic: Tryton.
4. PRESENTACIÓ DE NOUS PROJECTES
MONTAGUT:
Es presenta un projecte de recuperació de praderies (7ha. aprox.) a Montagut. Hi ha l’opció de
continuar el projecte amb la introducció, principalment, de bestiar, però s’ha de parlar amb el
propietari que també té la intenció de introduir ruscs d’abelles. Cal fer una desforestació selectiva.
El projecte es realitzaria amb criteris ecològics. S’acorda que per valorar aquesta proposta es fa
necessari un projecte econòmic i social (projecte autònom o col·lectiu?), que podrà ser presentat a la
pròxima assemblea. Queda pendent de valoració el projecte fins que no es presenti el projecte
econòmic per avaluar.
VILAFANT
Es presenta el nou nucli de l’Ecoxarxa Empordà “Nucli Autogestionat de Vilafant i Pobles Veïns”,
amb un projecte de pà artesanal i alimentació conscient i un node de Salut Pública Cooperativista
que es posarà en marxa cuan estigui a punt l’oficina de SPC que s’esta creant a Aurea Social desde la
CIC en BCN.
VILAFANT-FORN DE PA
Es presenta un projecte autònom de forn de pa a Vilafant. Es vendrà pa a nivell local, es cedirà
l’espai per fer tallers, ensenyar cuina vegetariana, de cereals, brioixeria… El projecte està obert a
participar-hi qui vulgui, sempre d’acord amb la persona que duu a terme el projecte. Quan la
persona que gestioni el projecte ho necessite o decideixi. Es demana, com en el cas anterior, la
presentació d’un projecte econòmic.
VILAFANT-NODE SPC
S’ ofereix un espai també a Vilafant que fa temps que està en el CES de l’Ecoxarxa, la intenció es fer
un node de Salut Pública Cooperativista (SPC), quan s’engegui l’oficina de salut a la CIC, per fer
formació i promoció en salut i d’altres activitats externes també sempre cooperativistes.
LA BISBAL:
JESÚS AUTO-OCUPACIÓ
En Jesús del NL de La Bisbal proposa crear un projecte autònom d’autoocupació. Es parla de
vincular el projecte amb el rebost de l’exem, però no es concreta. Se li demana que treballi amb més
profunditat les diferents possibilitats i les presenti a la propera assemblea conjuntament amb unprojecte econòmic.
5. CES
Canvia l’administració de la gestió del CES. S’ofereixen voluntaris en Jaume i/o en Mario.
5.1. S’informa que l’email d’acceptació d’alta de nom d’usuari del CES es traduirà de l’anglès
al català.
5.2. Comptes públics (EXEM i NL)
Es comenta per part d’en Mario, que no es va apuntar a l’última acta l’opció d’informar de la
necessitat de gestionar el compte públic de l’EXEM entre totes les persones que estiguin
interessades, ni s’ha dut a terme a través d’un email com es va demanar. I que la persona que va
prendre acta no ho va apuntar i la persona responsable de crear aquest compte públic no va
compartir la informació. En Jaume diu que la va escriure ell. Davant aquesta situació, es respon que
“no hem de buscar el mínim error, que això és contraproduent”.
En Mario diu que els comptes públics dels nuclis locals no estan creats. S’informa que fa poc que
s’ha creat el compte públic del NL de Palamós (Equitativa Palamós Equitativa, EXEM0053). Els
comptes públics dels altres dos nuclis locals encara no s’han creat. Des de l’Administrador es va
enviar un e-mail a la gent i als nuclis que encara no s’havien donat d’alta per tal que ho fessin i així
poder abonar els Ecovent als seus comptes.
Mario demana que es decideixi o com a mínim que s’informi als membres de l’Exem de qualsevol
compra o forma de generar ingressos al compte públic Exem on es reflecteixi el concepte, qui i
quan. Se li respon que aquest compte és PUBLIC per tant, qualsevol moviment queda totalment
reflectit i informat
Mario parla de problemes de comunicació i es torna a recordar que hi hagi més comunicació. Tota
La resta de persones assistents a l’assemblea no recolza aquesta visió.
En Mario manifesta que el compte Públic de L’ECOXARXA tindria que ser gestionada per més
persones. En Toni informa de que la gestió d’aquest compte és a disposició de qui decideixi
l’Assemblea, però que no es convenient que la portin varies persones, doncs per qüestions
operatives i de gestió de les tasques i donat que tots els moviments d’aquest compte són PÚBLICS,
és millor que sigui gestionada per una sola persona. En Jordi aporta que tot i ser important que
només hi hagi un Administrador una segona persona hauria de col·laborar amb ell i aprendre tot el
funcionament de la seva tasca per poder-lo substituir excepcionalment. Per part de l’Assemblea es
recolza públicament la gestió de Toni i se’l felicita, no considerant fer cap canvi pel moment.
S’acorda que l’administrador del CES envii als membres de l’Ecoxarxa mensualment les ofertes per
dinamitzar l’intercanvi.
S’acorda recordar que cada nucli ha de crear el seu compte públic i decidirà qui en serà
l’administrador.
5.3. Necessitats individuals vs necessitats col·lectives
S’intercanvien interessants punts de vista que enriqueixen i animen a millorar les ofertes i demandes
de l’EXEM. Es proposa que cada persona sigui una corretja de transmissió per difondre la utilització
del CES en el seu entorn.
6. PARTICIPACIÓ A DIFERENTS FIRES REGIONALS
S’informa que al setembre hi ha una fira de l’Ecoxarxa del Penedés amb presència de la CIC
i que estem invitats com a Ecoxarxa Empordà a mostrar els nostres projectes. Es qüestiona
la utilitat de participar a aquesta fira. Es parla de donar suport a la CIC en aquesta presènciatot i la distància des del nostre territori.
S’acorda participar amb els projectes que s’estan generant dintre de l’Ecoxarxa cada nucli
escollirà al seu, lliure participació.
Es proposa fer un llistat de les fires que hi ha a nivell local i també a nivell català. La
comissió de comunicació (Jordi, Patri i Teresa) s’encarregarà de fer-ho.
7. POSADA EN MARXA BUTLLETÍ CIC PER PUBLICAR ESDEVENIMENTS DE LA
XARXA, ECOXARXES, NUCLIS, PROJECTES…
La Teresa es proposa per enviar les activitats de l’Ecoxarxa al butlletí quinzenal de la CIC.
La primera edició d’aquest butlletí és el 17 de setembre d’aquest any. En aquests moments la
CIC ha reactivat la comissió de comunicació, difusió i extensió amb l’objectiu d’elaborar un
butlletí informatiu, millorar la web corporativa de la cooperativa, entre altres.
8. VARIS
8.1. Al·legacions membre ecoxarxa
En Mario exposa que l’Ecoxarxa ha de cobrir una part de les despeses de producció (en Euros) tal
com es va acordar en Assemblea. Del projecte de conreu en terres cedides a l’Exem per a Can Torres
de Vilartolí. Al·lega que les despeses del projecte els ha de cobrir l’ecoxarxa pagant una part de
patates en € tal com es va acordar en assemblea.
El total d’aquestes despeses són 50,75€.
El 14 de juliol, a la fira de Corçà, es van portar 100kg de patates per a vendre a l’ecoxarxa
directament i, així, poder repartir-les a parts iguals entre els tres nuclis. No va ser possible i es van
fer unes al·legacions al responsable del compte públic de l’Exem. Alguns membres d’Ecoxarxes
presents a la fira van decidir comprar pel seu compte patates. En total es van vendre 45kg. Per tant,
en queden 55 kg per vendre.
S’exposa a l’assemblea com es volen comprar aquests kg.
Es presenten les actes del mes de Febrer i Abril del Nucli de Figueres on queda clar que l’Ecoxarxa
no va decidir res al respecte, que és un projecte que tres persones van tirar endavant com a projecte
autònom i que es comprarien en funció de les necessitats de l’Ecoxarxa, no per imposició,
s’aconsella que les patates es posin al CES per agilitzar la seva venda, i que les compri qui vulgui.
Queda clar que el tema de les patates era un projecte del NUCLI LOCAL DE FIGUERES tal com
queda reflectit a les actes que es presenten, per tant, es donar per tancat aquest tema.
8.2. Altres
S’acorda fer la pròxima assemblea el diumenge 16 de setembre de 2012, a Vilafant, a les 10h del
matí.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s