Category Archives: Salut

Per una salut holística, comunitaria, autogestionada

Projectes d’autogestió de l’Ecoxarxa Empordà.

Estàndard

Visita a l’Ecoxarxa Empordà
Coneixem diferents espais, d’enxarxament i autogestió:
Espai de l’Harmonia, hotel i centre de teràpies naturals
Coop de Xerracada, dedicats a la Gestió Forestal
La Xirivía, Horta Ecològica
Projecte Terra, Restaurant i Nucli d’Acció Local Ecoxarxa i CiC
La Lluerna, espai d’activitats

SALUT PER A TOTS!

Estàndard

                                                                                                      SALUT PER A TOTS!

PROJECTE DE NODE DE SALUT PUBLICA COOPERATIVISTA A L’EMPORDÀ
Nucli Autogestionat de Vilafant i Pobles Veïns
Des-de l’Oficina de Salut Pública Cooperativista ubicada en BCN. enel marc de la Cooperativa Integral Catalana (CIC).
Cada vegada més persones creiem que “un altre món és possible”, i  ja naixent, de la mateixa manera creiem que “una altra salut és possible” i ja esta emergint….
Però podem veure que no és precisament “una altra salut”, sinó “la Salut” de la Humanitat i de tota la Naturalesa la que està renaixent. Molts signes ens assenyalen que en aquesta etapa de la nostra història estem redescobrint i construint alhora la “Salut”, amb majúscules, aquella que em estat perdent al llarg del temps, en la mesura en què ens vam ser allunyant de la nostra Mare Naturalesa. Fins a arribar al fet que la “salut”, en la pràctica, és només una part de la nostra vida i una part de l’anomenada Seguretat Social, la mal cridada “Sanitat Pública” o “Sistema Nacional de Salut” o, simplement que la salut = sanitat. No obstant això, cada vegada queda més clar que la mal cridada Sanitat és tot el contrari: un “sistema de malaltia pública” i ara pitjor encara, perquè els governs l’estan privatitzant més que mai.
Si no estic en harmonia amb mi mateix i amb tots els  éssers, llavors estic malalt, en menor o major mesura, depenent de diferents factors. I estar en harmonia amb mi mateix significa tantes coses: conèixer-me, sentir-me ben amb mi gestionant ben les meves emocions, alimentar-me bé, descansar prou, etc.
La salut és l’estat natural de l’ésser humà i de tota la Naturalesa. No obstant això, lamentablement, el normal és que estiguem malalts. I convé distingir bé entre el que és normal i el que és natural. És normal que es confongui el normal amb el natural. Emmalaltir-se a arribat a ser el més normal i ja creiem que és el natural. Aquesta creença ha estat alimentada especialment per les grans farmacèutiques, per augmentar les seves vendes, amb la complicitat de les autoritats civils.
Aquest sistema, posa com a centre la persona, es pretén estimular la prevenció i promoció i no la curació com a conseqüència l’estat de salut .
Desitjem  tractar la salut i no la malaltia. Entenem la salut com un camí i no com una fi. La pèrdua de la salut és deguda a una sèrie de desequilibris a nivell cultural, social, psicològics, ecològics i espirituals que s’evidencien a nivell biològics (físics) tenint en compte que tots aquests factors estan expressats simultàniament. Si es tracten solament els símptomes físics sense comprendre els factors desencadenants en tots els nivells citats no estem en un procés de salut sinó de silenci del que em de sol.lucionar.
L’acció terapèutica serà tant a persones com a col·lectius-comunitaris. Serà espacial-dirigida i no d’intervenció i estarà orientada, en general, no només a superar símptomes o molèsties de tot tipus  sinó a canviar els estils de vida. Aquests s’oferiran tant en forma de consultes com en activitats pràctiques i teòriques de capacitació i apoderament per a l’autogestió en salut, incloent la participació en activitats culturals i de suport social.
Sabem em que l’individu és portador dels coneixements necessaris per desencadenar el seu procés  curativo, però han estat dormits per diversos factors entre els quals l’actual model de gestió de les nostres vides, on l’individu és l’agent passiu sense cap responsabilitat en el seu procés de curació i sense influència en grups de decisions. Creiem que tot individu té una part de terapeuta/sanador i volem ajudar al fet que es torni conscient.
L’actual enfocament  del sistema de salut, ha demostrat que la persona segueix mancada d’una atenció que li garanteixi el benestar en general, la qualitat de vida.
La proposta convida a passar del biomèdic al biopsicosocial cultural ètic-espiritual i de l’individual al comunitari. Es pretén aconseguir un major empoderament com a persona i comunitat amb la  salut.
Des.de el node se salut de Vilafant ,http://nucliautogestionatdevilafantipoblesveins.wordpress.com/ vol ser un espai obert en el qual l’individu es compromet a convertir-se en agent de salut actiu per al
mateix i/o per al grup mitjançant una sèrie de tallers, conferències i teràpies individuals i grupales propostes per les mateixes persones.
Per col·laborar com a terapèuta
Sol·licitem de presentar-se inicialment al grup d’acolliment al nucli Autogestionat de Vilafant i Pobles Veïns. Has de saber que les teves aportacions en principi són treballs voluntaris i les donacions que es rebran dels usuaris seran utilitzats en primer lloc per mantenir l’espai i materials del centre i en segon lloc per cobrir els costos de temps/desplaçaments i altres despeses dels  terapeutes col·laboradors assemblearis, segons es convingui en les assemblees del nucli, on també pots participar.
Aquesta mesura està presa per evitar la reproducció del model econòmic, l’individualisme i l’ús mercantilista de la salut.
Així llavors, si coneixes algú que es podria beneficiar com a usuari d’aquest sistema de salut, dels teus coneixements/habilitats, has de demanar a aquesta persona que es posi en contacte amb la recepció del Nucli Autogestionat de Vilafant i Pobles Veïns, on se li informarà de la nostra filosofia i mètodes d’intercanvi i donacions, i li oferirem les teves disponibilitats horaris i informarem sobre totes les possibilitats del node de salut de Vilafant.
Finançament del projecte de salut:
Per formar part d’aquest grup d’intercanvi de coneixements (almenys) t’has de fer soci afí de la Cooperativa Integral Catalana, ja que és una estructura que permet organitzar les intencions del nostre grup de treball sense ànim de lucre dins del marc legal actual. (els socis afins no tenen cap cost económc).
-A través d’un sistema mutualista mancomunat, mitjançant el qual, les persones participen en les despeses de forma proporcional als seus ingressos. Si decidim que les persones paguin en principi un 3% dels seus ingressos a partir del sou mínim (641) i que fem descomptes en funció de les característiques de la unitat familiar, ja tenim les bases d’aquest sistema.
-Aportacions voluntàries i intercanvis, dels participants, més enllà del que els correspongui pel sistema mutual.
Els intercanvis que es proposen a són:
-Intercanvi de treball voluntari i uns altres que puguin ser útils per el centre.
Intercanvi de teràpies
Donatiu en moneda social (CES) . Pots demanar informació.
Donatiu en euros per col·laborar a mantenir el grup en funcionament.
Persones i entitats a les quals estan dirigits els nostres serveis:
Persones de totes les edats.
Organitzacions: Programa de Salut comunitària.
Associacions de veïns
Culturals
Esportives
Recreatives
Col·lectius temàtics
Club socials
Grups d’afinitat
Gremials
Cooperatives
Entitats d’educació (escoles).
Uns altres de perfil organització social
Ajuntament. CAP salut.
Centres de “medicines alternatives”
Serveis i recursos Humans
Area Autogestió de la salut:
-Aprenentatge bàsic en autogestió de la salut
-Nutrició i fitoteràpia
-Estratègies en estils de vida
-Autogestió grupal-comunitària: Es realitzaran activitats amb grups de persones segons els seus interessos.
-Activitats divulgatives. Cursos monogràfics Seminaris. Xerrades de promoció de salut.
3. Area Terapèutica.
-Terapèutiques de la medicina tradicional xinesa.
-Terapèutiques de la medicina ayurvédica.
-Rituals medicines ancestrals. Xamanisme.
-Terapèutiques de medicines energètiques.
-Programes de salut familiar-laboral orientada a desenvolupar una cultura de salut.
-Terapies en Gestalt, Reflexologia, Medecina alopàtica, Medicina Tradicional Xinessa, fisioteràpia, moviment, estiraments, i qualitat de vida.

Trobades per promoción i formació en salut en Vilafant http://nucliautogestionatdevilafantipoblesveins.wordpress.com/

Facilitador de salut -qualitat de vida : Teresa González en formación  en la Cooperativa Integral Catalana (CIC) en Salut Pública Cooperativista (SPC).
Telf de contacte: 637 77 58 02 (Teresa)

Por nuestra salud – Hacia un sistema de salud público cooperativista y autogestionado

Estàndard

Hacia un sistema de salud público cooperativista y autogestionado

Publicado en ¡Rebelaos!

La autogestión de la salud es un desafío y una aspiración justa y necesaria en el conjunto de la sociedad y querequiere, sin duda, acciones vinculadas al desarrollo de la capacidad de organizarse en centros comunitarios y autogestionados. La salud no puede permanecer por más tiempo, secuestrada por la dictadura mercantilizadora (ya sea de caracter estatal -“pública”- o empresarial “privada”). La salud no puede ser un negocio, por lo que nuestros organismos y conciencias tampoco pueden ser mercancía al servicio de los estados, las farmacéuticas, los laboratorios y el resto del aparato sanitario dominante.

No podemos obviar la importante lucha que se está desarrollando en el seno de la sanidad pública, camino emprendido por el poder hacia la rentabilización mediante la reconversión de lo público en privado. Sin embargo, la lucha no debe ir únicamente encaminada a la recuperación de un sueldo, un puesto de trabajo o un hospital privatizado. Es necesario un nuevo paradigma en lo referente a la salud, donde todos los frentes de lucha se retroalimenten y abran la vía para el desarrollo de un sistema de salud al margen del modelo hegemónico-mercantilista, corporativo y estatal. La salud pública cooperativista surge en los fundamentos históricos del movimiento popular en defensa de la salud como derecho.

Consideración del actual sistema de salud

En la actualidad nos encontramos insertos en discursos oficiales de dificultades, limitaciones y falta de recursos, configurando lo que se denomina la “crisis de la sanidad pública”. Sobre esta premisa oficialista, se puede identificar claramente el fracaso de su modelo hegemónico estatal-reduccionista, que poco o nada ha aportado a la salud de las personas. Sus políticas corporativistas han generado un mercado de la salud donde el ser humano es un objeto clasificado como paciente-cliente que demanda un sistema de intervención sanitaria lejos de sus necesidades reales.

Vivimos con la ilusión de que la sanidad pública ha sido creada y mantenida como servicio asistencial para cubrir la demanda de enfermos y curar sus enfermedades. Como usuarios del sistema de salud público estatal, sólo percibimos que en tanto que es un servicio público, tenemos derecho a recibirlo de forma gratuita y de calidad, mientras que valoramos los recortes como una amenaza de la pérdida de calidad de la asistencia sociosanitaria.

Clarificar en qué consiste el sistema de salud actual es la primera responsabilidad a asumir. No es saludable que sigamos desconociendo las verdaderas intenciones que hay detrás de estos ajustes en la reestructuración y modernización de su sistema. La salud es concebida como un sector estratégico dentro del sistema capitalista y es este mismo quien genera las enfermedades, ya que es un factor económico de gran significación, como parte de su estrategia. El ser humano enfermo es un factor determinante en la cadena de valor de la economía en el capitalismo. Mantener el uso de los centros sanitarios es asunto de rentabilidad y utilidad, y lo público ya no les ofrece rentabilidad. Los centros de atención primaria (CAP) que prestan la primera atención sanitaria, pasan a ser los proveedores de clientes con diagnósticos significativos, derivándolos a especialistas con el afán de alimentar el gran negocio de la saludLa promoción de la salud y la prevención de enfermedades, son obstáculos para sus fines de negocio y diseñan nuevas estrategias para que el mercado crezca y sea rentable.

Un nuevo modelo de autogestión pública cooperativista, donde toda la comunidad colabore.

La medicina como instrumento del sistema para aparentar la curación de las personas enfermas (y en el fondo eternizar sus enfermedades), está siendo modernizada, situándonos a las puertas de la era de lamedicina predictiva, con una biotecnología desarrollada y una ciencia basada en la evidencia (epidemiología clínica). Este camino se presenta como la última solución a los problemas de salud de la población humana: el tiempo de sacar rentabilidad de forma masiva a los resultados del mapa genómico y a las ciencias moleculares ha llegado. El coste/beneficio de esta nueva medicina no puede ser asumido por un sistema de salud público que no estaba preparado para ello; de ahí esta necesidad de readecuarlo y modernizarlo. Por lo tanto, los recortes y los ajustes en la prestación de servicios sanitarios a la población, están siendo impuestos para conseguir sus objetivos.

Más allá de la defensa de la salud pública estatal vigente, la sociedad, incluidos los trabajadores de la salud, debe comprender y asumir activamente la construcción de un nuevo sistema de salud, que, este sí, de verdad,tenga por principio la persona como sujeto y la salud como derecho humano.

Una nueva salud: pública y cooperativa

Este modelo se basa en la construcción y en la acción participativa como parte del desarrollo humano en todas sus dimensiones y como proceso colectivo en su conjunto. Significa hacer una inversión social en las capacidades humanas, principalmente en educación y en salud, con el objetivo de que las personas puedan trabajar de forma sinérgica y creativa para gestar una sociedad libre.

Debemos dar respuesta a las frustraciones de pacientes y clientes del modelo estatal-mercantilista, deshumanizante desde el origen. La conversión del paciente-objeto (donde únicamente importa la enfermedad) en persona-sujeto (donde la persona es lo principal), significa dar un salto cualitativo en la salud como derecho. Esta humanización, significa generar vínculos afectivos entre las personas y que estas puedan así aumentar su satisfacción y calidad de vida, en la búsqueda activa de una relación de afectividad y una buena atención sanitaria.

Para ello, la figura del facilitador de salud es primordial como hábil conocedor de la salud, persona que no tiene porqué ser un profesional de una medicina hegemónica dominante (aunque muchos de ellos ya han cambiado su papel de profesionales por el de facilitadores). Esto ha permitido crear un programa de educación, capacitación y formación que nos permite contar con promotores de la salud, facilitadores de las herramientas necesarias para que las personas puedan ser acompañadas en el proceso de “enfermedad” y progresivamente ser capaces de autogestionar su salud.

Este nueva concepción necesita que los y las terapeutas interioricen ese nuevo papel de acompañantes y que pongan sus experiencias y conocimientos en común. Una oportunidad para que las múltiples medicinas y formaciones desemboquen en un continuo aprendizaje en equipo, donde las personas que asumimos el control de nuestra propia salud, seamos una pieza clave en la generación del conocimiento necesario para mantenernos sanas.

Puesto que es de prever que no contaremos con recursos del mercado ni del Estado, y puesto que queremos mantener la salud como derecho inalienable, es imprescindible poner en práctica un nuevo modelo de autogestión pública cooperativista, donde toda la comunidad colabore para que la sostenibilidad de los centros de salud no dependan de las aportaciones económicas de los enfermos, sino de la dignidad y compromiso de todos los vecinos. En ese marco es primordial que el propio profesional de la salud, asuma que ya no necesita tener clientes o pacientes para llegar a final de mes, sino ejercer su compromiso con un sistema de salud público cooperativista, apoyado en la comunidad.

El grupo de salud de la Cooperativa Integral Catalana viene desarrollando esta propuesta desde hace más de un año: un trabajo en conjunto de múltiples personas, como trabajadores de la salud alopática o terapeutas (de las mal llamadas medicinas alternativas o complementarias) que han configurado una red participativa de grupos de salud, como parte de este nuevo paradigma. La colectivización del espacio Áureas, en el centro de Barcelona y su trasformación en el centro de salud autogestionado y espacio de aprendizaje colectivo AureaSocial, significará fortalecer nuestras estrategias para la defensa de la salud como un bien público para todo ciudadano. En él, ya trabaja el grupo de Salud Holística Autogestionada (SHA).

Es necesario seguir generando experiencias de autogestión sanitaria. Sería muy importante en este sentido que alguna de las luchas en defensa de los CAP desembocara también en la colectivización y autogestión con unavisión holística y autogestionada de la salud. La difusión de la experiencia de las facilitadoras de salud y la creación de espacios de autogestión de la salud, es un reto fundamental para el desarrollo de la salud pública cooperativista.

bibliografia: